Over ons

Het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) is een projectkoor bestaande uit ongeveer 36 deelnemers dat ieder najaar opnieuw wordt samengesteld uit de meest talentvolle amateurzangers uit de Nederlandse studentenwereld. In een intensieve repetitieperiode van een inzeepdag, drie weekenden en een week werken zij samen aan een ambitieus programma waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland. Het laatste concert vindt traditiegetrouw plaats in Het Concertgebouw te Amsterdam!

Het NSK biedt studenten dé gelegenheid kennis te maken met een uitdagend, modern-klassiek kamerkoorrepertoire. Elk jaar wordt er een professioneel programma uitgevoerd, waardoor meedoen aan het NSK voor velen een ontzettend leerzame, maar ook leuke ervaring is om nooit te vergeten! Dit is voor studenten een unieke kans om bijzonder repertoire uit te voeren waar de meeste studentenkoren niet aan toekomen. Ieder jaar komen er enkele componisten langs om hun stuk toe te lichten en met het koor te repeteren, een bijzondere ervaring! Sinds 2010 is er continu een zangcoach aanwezig om de zangers individuele en groepslessen te geven.
Let op! Het NSK is zeer goed te combineren met je eigen koor/orkest omdat het voornamelijk in de weekenden plaatsvindt en het hele project in totaal nog geen twee maanden in beslag neemt.

 

Geschiedenis

In 1974 besluit een aantal enthousiaste studentenkoorzangers om in navolging van het Nederlands Studenten Kamerorkest een landelijk studententenkoor op te richten. Dit idee werd geboren vanuit de zin ’Waarom wel Nesko en geen NSK?’ En zo treedt in 1974 op de interacademiale muziekdagen PAN in Wageningen voor het eerst het NSK op. De eerste 15 projecten staat het NSK onder leiding van Cees Rotteveel.

In 1978 worden de statuten vastgelegd. Het NSK wordt nog vaak NSKK genoemd (de afkorting die ook gebruikt wordt in naam van de website). Echter, door sommige mensen werd de afkorting geassocieerd met het National Sozialistischer Kraftfahrer Korps en daarom ging men over op de afkorting NSK zoals wij die nu ook gebruiken.De eerste jaren bestond het programma vaak uit oude muziek voor en nieuwere muziek na de pauze. Vaak waren er ook intermezzi in het programma want een avondvullend programma vond men te zwaar. Wel was vanaf het begin het idee dat bij het NSK muziek de ruimte zou krijgen die niet vaak bij gewone studentenkoren uit werd gevoerd. In 1981 wordt voor het eerst een opdrachtcompositie uitgevoerd, namelijk ‘Chants en Madrigals’ van Daan Manneke. Na Cees Rotteveel krijgt het NSK de volgende dirigenten: Daniel Reuss, Huub Kerstens, Hans Leenders en Fokko Oldenhuis. Huub Kerstens sterft tijdens het NSK-tournee. De concerten worden afgelast en het NSK zingt op zijn In-Memoriam-concert. Van 2002 tot en met 2012 stond het NSK onder leiding van Maria van Nieukerken.

De laatste jaren bestaat het programma voornamelijk uit modern-klassieke muziek. Elk jaar wordt er een opdrachtscompositie gemaakt speciaal voor het NSK. Ieder jaar worden er, naast deze opdrachtscompositie, werken uitgevoerd van Nederlandse componisten. Vaak komen deze componisten langs op de repetities om adviezen te geven en te vertellen over hun werk.

Back To Top