Over NSK


Het Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK) is een projectkoor bestaande uit ongeveer 36 deelnemers dat ieder najaar opnieuw wordt samengesteld uit de meest talentvolle amateurzangers uit de Nederlandse studentenwereld. In een intensieve repetitieperiode van een inzeepdag, drie weekenden en een week werken zij samen aan een ambitieus programma waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland.

Het NSK biedt studenten dé gelegenheid kennis te maken met een uitdagend, modern-klassiek kamerkoorrepertoire. Elk jaar wordt er een professioneel programma uitgevoerd, waardoor meedoen aan het NSK voor velen een ontzettend leerzame, maar ook leuke ervaring is om nooit te vergeten! Dit is voor studenten een unieke kans om bijzonder repertoire uit te voeren waar de meeste studentenkoren niet aan toekomen. Ieder jaar komen er enkele componisten langs om hun stuk toe te lichten en met het koor te repeteren, een bijzondere ervaring! Sinds 2010 is er continu een zangcoach aanwezig om de zangers individuele en groepslessen te geven.
Let op! Het NSK is zeer goed te combineren met je eigen koor of orkest omdat het voornamelijk in de weekenden plaatsvindt en het hele project in totaal nog geen twee maanden in beslag neemt.

Geschiedenis

In 1974 besluit een aantal enthousiaste studentenkoorzangers om in navolging van het Nederlands Studenten Kamerorkest een landelijk studentenkoor op te richten. Dit idee werd geboren vanuit de zin ‘Waarom wel Nesko en geen NSK?’. En zo treedt in 1974 op de interacademiale muziekdagen PAN in Wageningen voor het eerst het Nederlands Studenten Kamerkoor op. De eerste 15 projecten staat het NSK onder leiding van Cees Rotteveel.

In 1978 worden de statuten vastgelegd en wordt het NSK verder in de korenwereld verankerd. De eerste jaren bestaat het programma veelal uit oude muziek voor, en nieuwere muziek na de pauze. Vaak zijn er intermezzi in het programma, want een avondvullend programma vindt men te zwaar. Wel is er vanaf het begin het idee dat er bij het NSK ruimte moet zijn voor muziek die bij gewone studentenkoren niet vaak wordt uitgevoerd. In 1981 wordt voor het eerst een opdrachtcompositie uitgevoerd, namelijk Chants en Madrigals van Daan Manneke.


De laatste jaren bestaat het programma voornamelijk uit modern-klassieke muziek. Op het programma staan bekende en minder bekende uitdagende werken, waar minstens één werk van een Nederlandse componist bij zit. De opdrachtcompositie is inmiddels tot traditie verworden, en deze componisten komen langs op repetities om adviezen te geven en toelichting te geven op hun werk.

Na Cees Rotteveel hebben de volgende dirigenten voor het NSK gestaan: Daniel Reuss, Huub Kerstens, Hans Leenders, Fokko Oldenhuis, Maria van Nieukerken en Kurt Bikkembergs. Van 2019 tot 2023 stond Béni Csillag als artistiek leider voor het NSK en nu sinds 2024 is het de beurt aan Lodewijk van der Ree.

 

Back To Top