ANBI

Naam van de instelling
Stichting Nederlands Studenten Kamerkoor (NSK)

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)
007227061

Contactgegevens

Nederlands Studenten Kamerkoor
Postbus 19171
3501 DD Utrecht
info@nskk.nl

Doelstelling van de ANBI (zoals vermeld in artikel 2 en 3 van de statuten)
De stichting heeft ten doel de bevordering van de actieve en passieve beoefening van de kunst der koorzang; zij richt zich hierbij in het bijzonder op studerenden aan instellingen voor tertiair onderwijs.
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
– Het (zo mogelijk) jaarlijks formeren van een koor op grond van daartoe te houden audities, op een door het bestuur te bepalen wijze en onder leiden van een door het bestuur aan te wijzen persoon, en dit koor de gelegenheid te bieden tot zingen onder deskundige leiding;
– Het verzorgen van koorconcerten;
– Het (doen) verstrekken van opdrachtcomposities;
– Enig ander wettig middel.

Dagelijks bestuur 2020-2021
Caitlin Boonstra: voorzitter – voorzitter@nskk.nl
Lars Klamer: koorcommissaris – koorcommissaris@nskk.nl
Simone Hermans: secretaris – secretaris@nskk.nl
Maartje Stroo: penningmeester – penningmeester@nskk.nl
Annet Pots: acquisiteur – acquisitie@nskk.nl
Boris Verhaagen: concertzaken – concertzaken@nskk.nl
Feline van Leeuwen: PR – pr@nskk.nl
Marijn Eigenhuis: sponsoring – sponsoring@nskk.nl

Beloningsbeleid
Het jaarlijks wisselende bestuur van het NSK opereert op geheel vrijwillige basis en wordt hiervoor niet betaald. Bestuurders worden ter compensatie vrijgesteld van het betalen van de deelnemersbijdrage, en voor het NSK gemaakte kosten (zoals reiskosten) worden op declaratiebasis vergoed.

Beleidsplan
Beleidsplan Doodnormaal, NSK 2020-2021.
Beleidsplan Chants d’Amour, NSK 2019-2020.
Verslag Chants d’Amour, NSK 2019-2020.

Financiële verantwoording
Jaarrekening, NSK 2019-2020.

Back To Top