In the Beginning

NSK 2019Het Nederlands Studenten Kamerkoor zingt in februari en maart 2019 het programma In the Beginning. Dit jaar viert het NSK naast het negende lustrum tevens de komst van een nieuwe dirigent. Béni Csillag zal de komende drie jaar de functie van artistiek leider op zich nemen en het NSK meevoeren door de cyclus van het menselijk leven. Deze editie heeft dan ook het toepasselijke thema “In the Beginning”, waarbij wordt stilgestaan bij de onbestemdheid en de intrinsieke waarde van al wat nieuw is.

Over het programma

Met glooiend harmonieuze klanklandschappen in Coplands In the Beginning, serene klanken van Bruckner en vreugdevolle psalmen van Mendelssohn en Ives, brengt het NSK dit jaar een ode aan het begin. Dit is het startpunt van een drieluik waarin het menselijk bestaan centraal staat, onder leiding van nieuwe dirigent Béni Csillag. Opgetogen zingt het koor Gottwalds a capella-bewerking van Haydns Die Schöpfung, het muzikale hof van Eden waar de zon nooit lijkt onder te gaan. Maar wanneer Eva van de verboden vrucht eet, luidt dit het begin van het einde van het paradijs in. Ontroerende en intieme werken volgen, zoals de spiritual Sometimes I feel like a motherless child en het daarop gebaseerde Sometimes van de jonge Bulgaarse componist Georgi Sztojanov, die dit werk speciaal voor het NSK schreef. In dit stuk verenigt mezzosopraan Leonie van Rheden met haar warme en krachtige stem goed en kwaad, licht en duiternis. Het is tekenend voor het programma, waarin emotie en tegenstellingen die een begin met zich meebrengen centraal staan: van muzikale vervloeking tot vreugde, vervoering en verstilling.

Zangers

Sopranen
Sara Corbey – Sophie Dinglinger – Ayana Yung – Suzanne Leegwater – Leonie Levrouw – Lieke Maier – Rieke Oosterhuis – Charlotte Povel – Inge van der Schagt – Maartje Stroo
Alten
Olga Boer – Sofia dArcio – Anna Jongeneel – Hannah Li – Nina Maas – Esther Merkus – Hendrikje Rempe – Niki van der Voort – Suzanne de Vries
Tenoren
Ilari Anemaet – Arthur Ervin Avramiea – David Bastings – Thomas von Gleich – Alex Halksworth – Jaap Kerr – Janusz Meylahn – Willem Peek
Bassen
Lennart Ackermans – Jorn de Boer – Jildert Denneman – Fedde Fagginger Auer – Dieks van Gogh – Daan den Hartog – Folkert van der Kolk – Jitze van der Land – Brian van Popering – Daan van Velzen


Meer informatie hierover is te vinden in het programmaboekje.

Programma
  • Ton de Leeuw – The Birth of Music
  • Anton Bruckner – Locus Iste
  • Franz Josef Haydn (arr. Clytus Gottwald) – Genesis: Einleitung aus Die Schöpfung
  • arr. Harry T. Burleigh – My Lord, What a Mornin’
  • Aaron Copland – In the Beginning
  • Josef Rheinberger – Psalm 53: Es spricht der Tor
  • Charles Ives – The fool hath said
  • Georgi Sztojanov – Sometimes
  • Charles Ives – Psalm 100: Make a joyful noise unto the Lord

Back To Top