Ravel, die in de Eerste Wereldoorlog wilde vechten voor Frankrijk, schreef deze liederen in 1914, terwijl hij afwachtte of hij in het leger geplaatst zou worden. Alle drie de liederen (waarvan hij de teksten zelf schreef) gaan over verlies, hoewel ze niet allemaal treurig van aard zijn.