Op 17 februari in Eindhoven geeft filosoof en schrijver Marcel Zuijderland, wiens publicaties over het onderwerp ‘Human Enhancement’ in NRC-Next, NRC Handelsblad en Trouw verschenen, een lezing over de maakbare mens. Hij gaat onder andere in op de recente ontwikkeling van de CRISPR-Cas-methode waarmee het mogelijk wordt DNA aan te passen. De mens kan zo de evolutie van alle levensvormen op aarde vormgeven. De aloude indeling van de schepping, hoe het leven er ‘in den beginne’ uitzag, is niet meer zo vanzelfsprekend: steeds dieper raken we in een innige verstrengeling met technologie. Moeten we wel voor God willen spelen, zijn de gevolgen straks nog te overzien?