2020-3

Ravel, die in de Eerste Wereldoorlog wilde vechten voor Frankrijk, schreef deze liederen in 1914, terwijl hij afwachtte of hij in het leger geplaatst zou worden. Alle drie de liederen (waarvan hij de teksten zelf schreef) gaan over verlies, hoewel ze niet allemaal treurig van aard zijn.

2020-2

De veelzijdige componist Mark van Platen zal als opdrachtcomponist van het NSK 2020 een uitdagend werk schrijven voor 8-stemmig koor waarin de liefde centraal staat. Volgens de componist zelf wordt het ‘een prismatisch geheel, waarin de liefde als pijnlijke aangelegenheid, als allerhoogst geluk en vanuit nog tien perspectieven wordt…

2020-1

Karel van Orléans werd bekend door de gedichten die hij schreef tijdens zijn 25-jarig gevangenschap in Engeland. Ver weg van zijn geliefde Frankrijk – en de vrouw die daar nog altijd was – verwoordde Karel zijn weemoed in deze drie gedichten. Debussy verklankte de gedichten van de verbannen Karel…