Katholiek theoloog Ton Meijers, werkzaam aan de faculteit Katholieke Theologie van de Tilburg University, ontrafelt de intrigerende en raadselachtige samenhang van het eerste scheppingsverhaal van Genesis en de proloog van het Johannesevangelie. “In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.” Zijn woord en taal dan gelijk aan God? Hoe verhouden de bijbelboeken zich tot elkaar?
In het eerste scheppingsverhaal is God meer dan tevreden over zijn schepping, maar in het aansluitende tweede scheppingsverhaal uit Genesis wordt de mens een probleem voor zichzelf en worden Adam en Eva weggezonden uit het paradijs. Hierover hoort u meer op 1 maart in de Pieterskerk te Utrecht om 19:30 uur, voorafgaand aan het NSK-concert van 20:15 uur.